ภาษาไทย 日本語 English
国内外の人脈・情報・知識を活用しビジネスをサポート!

ข้อความจากผู้บริหาร

พวกเรา Clip Tip เป็นบริษัทที่สนับสนุนโมเดลธุรกิจใหม่ (Clip) โดยใช้เครือข่ายท้องถิ่น ความรู้ และประสบการณ์มากมายที่เรามี (Tip)

และเมื่อพิจารณาถึงการขยายธุรกิจไปในตลาดอาเซียนที่ซึ่งสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้คนมีความหลากหลายและกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราจึงอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจในระยะยาวให้กับลูกค้ารวมถึงการให้บริการและปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เหมาะกับความต้องการ ของลูกค้าโดยเฉพาะให้มากยิ่งขึ้น

บริษัทเราก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ณ กรุงโตเกียว โดยเริ่มจากเป็นผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาธุรกิจด้านเฮลธ์แคร์ ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและไทย หลังจากนั้นจึงจัดตั้งบริษัทสาขาย่อยขึ้นในเดือนมกราคม ปีพ.ศ.2567 ที่กรุงเทพมหานคร และพร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจของคุณต่อไปในระยะยาวโดยการขยายเครือข่ายธุรกิจของเราไปยังภาคส่วนต่างๆ

ประธานและผู้บริหาร
โทโมยูกิ โทมินากะ

ประวัติบริษัท

ชื่อบริษัท CLIP TIP CO., LTD.

วันที่ก่อตั้ง 13 กันยายน พ.ศ. 2560

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 JPY

ผู้แทน นายโทโมยูกิ โทมินากะ, ผู้บริหารและประธานบริษัท

ที่ตั้ง Kanda-tomiyamacho 7, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0043, JAPAN

ผลงานที่ผ่านมา

พ.ศ. 2565

· ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพระหว่างประเทศ จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

· ได้รับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการแพทย์ต่างประเทศ จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของญี่ปุ่น

· ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาความร่วมมือด้านวิศวกรรมการแพทย์เมืองไซตามะ จังหวัดไซตามะ

พ.ศ. 2563

· ได้รับความไว้วางใจให้สนับสนุนนวัตกรรมธุรกิจระดับภูมิภาคอาเซียน จากสำนักเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมคันโต

พ.ศ. 2562

· ได้รับความไว้วางใจให้สนับสนุนนวัตกรรมธุรกิจระดับภูมิภาคของประเทศไทย จากสำนักเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมคันโต

พ.ศ. 2561

· ได้รับมอบหมายจากหอการค้าและอุตสาหกรรมโตเกียวเป็นกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาการขยายธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในต่างประเทศ