ภาษาไทย 日本語 English
国内外の人脈・情報・知識を活用しビジネスをサポート!

ธุรกิจขายส่ง และ ขายตรง

เรามีบริการครบวงจรให้แก่ลูกค้าที่ต้องการขยายช่องทางการขายไปยังต่างประเทศ ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้าของเราและสาขาย่อยในประเทศไทย บริการของเรารวมถึง:

 • การยื่นจดทะเบียนขอใบอนุญาตจาก อย.
 • การนำเข้าและส่งออก
 • การพัฒนาการตลาด
 • การเรียกเก็บบิล

เรามีความเชี่ยวชาญครอบคลุมถึงอุปกรณ์การแพทย์ บริการทางการแพทย์ อาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารทางเลือก เครื่องสำอางค์ เครื่องสุขภัณฑ์ และของใช้ในชีวิตประจำวัน

อุปสรรค ความท้าทายในการรุกเข้าสู่ตลาดไทย
 1. การทำสัญญากับตัวแทนจำหน่าย
  บริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสายสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ตัวแทนจำหน่ายซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้า ดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียนขอใบอนุญาต พิธีการศุลกากรนำเข้า จัดเก็บผลิตภัณฑ์ จัดการขนส่ง ทำการขาย การตลาด รวมถึงเรียกเก็บเงิน อย่างไรก็ตามการเจรจาทางการค้า ข้อตกลงสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษ และปัจจัยอื่นๆ ทำให้ระยะเวลาทีใช้ในการทำสัญญาให้แล้วเสร็จยาวนานขึ้น
 2. การยื่นขอใบอนุญาตจาก อย.
  ในประเทศไทยมีข้อห้ามไม่ให้ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายในประเทศซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแล การยื่นขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตจาก อย. ประเทศไทยมักจะมีการจัดหมวดหมู่ที่แตกต่างจากญี่ปุ่น ทำให้ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ การยื่นเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือไทยเท่านั้น และต้องตอบคำถามจากอย. อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 3. การพัฒนาการตลาด
  ร้านค้าปลีกมักใช้รูปแบบการขายแบบฝากขาย โดยเรียกร้องไม่เพียงแต่ค่าคอมมิชชั่นการขาย และค่าใช้จ่ายทางการตลาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมสำหรับชั้นวางขายในบางกรณีด้วย
กระบวนการในการให้บริการ

เราให้บริการในรูปแบบ CSMO (Contract Sales & Marketing Organization) และบริการตัวแทนเต็มรูปแบบ (Full Agency)

บริการ CSMO เกี่ยวข้องกับการตกลงส่วนแบ่งกำไรจากยอดขาย โดยที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่นต้นทุนจากการขายและการตลาด และเราไม่มีส่วนรับซื้อสินค้า

บริการตัวแทนเต็มรูปแบบ เกี่ยวข้องกับการตกลงราคา CIF และเรามีอำนาจเต็มในการขาย รวมถึงความรับผิดชอบในการขายและการตลาด

ในทั้ง 2 กรณี ลูกค้าจำเป็นจะต้องมีการทำประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสินค้า