ภาษาไทย 日本語 English
国内外の人脈・情報・知識を活用しビジネスをサポート!

การให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษาธุรกิจ

เราช่วยสนุบสนุนธุรกิจของคุณให้ก้าวข้ามความท้าท้ายต่างๆในการขยายธุรกิจต่างประเทศตามความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมตั้งแต่ประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ การวางแผนงาน ออกใบอนุญาต สำรวจตลาดใหม่ การเจรจาธุรกิจ และบริการอื่นๆ

เครือข่ายที่แข็งแกร่งของเราในแวดวงอุตสาหกรรม Healthcare & Wellness จะส่งเสริมช่วยให้เราสามารถนำเสนอความร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่และสถาบันทางการแพทย์ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจและกฎระเบียบนั้นๆ

สนับสนุนการขยายธุรกิจ

เราช่วยพัฒนาธุรกิจใหม่ รวมถึงขยายธุรกิจที่มีอยู่เดิมทั้งในไทยและญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการจุดประกายทิศทางของธุรกิจ จัดทำแผนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง และให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จ

เครือข่ายในไทย

สถาบันการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย: โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลรัฐบาล: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลเอกชน: โรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลวิภาราม, โรงพยาบาลBNH, โรงพยาบาลเปาโล, โรงพยาบาลเอกชล, โรงพยาบาลบางปะกอก ฯลฯ

บริษัทตัวแทนจำหน่าย

 • DKSH บริษัท, Zuellig Pharma, บริษัทPacific Healthcare, บริษัทอุยเฮง อินเตอร์แนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด, บริษัทเทคโน เมดิคัล จำกัด (มหาชน), บริษัทโกสินทร์เวชภัณฑ์จำกัด, บริษัทกู้ดวิลล์ เทคโนโลยี จำกัด ฯลฯ

หน่วยงานและบริษัทต่างๆ

 • หน่วยงาน : แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • บริษัท: ยา, อุปกรณ์การแพทย์, บริษัทประกัน, โรงแรม, ธุรกิจค้าปลีก, ร้านอาหาร, ฯลฯ
กิจกรรมทางธุรกิจ

1. ยาและเวชภัณฑ์

 • ตลาดบรรจุภัณฑ์สำหรับยา 🇹🇭🇻🇳🇮🇩
 • ตรวจสอบหมวดหมู่และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับยื่นจด อย.ไทย พร้อมช่วยเหลือในการยื่นจดขอใบอนุญาต 🇹🇭
 • พัฒนาธุรกิจสำหรับออกใบอนุญาตสู่ตลาดอาเซียน(out-licensing)

2. อุปกรณ์การแพทย์

 • สนับสนุนการวิจัยทางคลินิคกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย🇹🇭
 • ตรวจสอบหมวดหมู่และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นจด อย.ไทย พร้อมช่วยเหลือในการยื่นจดขอใบอนุญาต🇹🇭
 • ตรวจสอบความต้องการของแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯและพื้นที่ชนบท🇹🇭
 • พัฒนาธุรกิจสำหรับออกใบอนุญาตสู่ตลาดอาเซียน(out-licensing)
 • กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ในอาเซียน

3. บริการทางการแพทย์

 • ตลาดแอพลิเคชั่นสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลและแพทย์🇹🇭
 • ประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของบริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับองค์กร 🇹🇭

4. เครื่องสำอางค์

 • ตรวจสอบหมวดหมู่และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นจด อย.ไทย พร้อมช่วยเหลือในการยื่นจดขอใบอนุญาต🇹🇭
 • กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์ในอาเซียน

5. ผลิตภัณฑ์ Quasi-Drug

 • ตลาดยาฆ่าแมลง 🇹🇭
 • ตรวจสอบหมวดหมู่และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นจด อย.ไทย พร้อมช่วยเหลือในการยื่นจดขอใบอนุญาต🇹🇭

6. อาหาร

 • กฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารในตลาดอาเซียน

7. อื่นๆ

 • การวิเคราะห์ข้อมูลผลตรวจสุขภาพและข้อมูลประกันสุขภาพ 🇹🇭
 • ตลาดร้านขายยา 🇹🇭
 • การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของบริการอบรมสำหรับองค์กร 🇹🇭
 • การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของบริการซ่อมบำรุงระบบน้ำ 🇹🇭